Profil mediátora

 

Radoslav KUTAŠ

Mediátor zapísaný v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 1170.

Adresa: Tehelná 25, 831 03 Bratislava

Kancelária: Grösslingová 63, 811 09 Bratislava

tel.: +421(0)2-52634203
e-mail: kutas.mediator@gmail.com

IČO: 43 759 769
DIČ: 1076265993

Nie je platiteľom DPH.

Bankové spojenie na účely úhrady mediačných poplatkov:

Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK 71 1111 000000 1011490003