DOLOŽKA S ESKALAČNOU KLAUZULOU

Prípadný spor zo zmluvy možno riešiť paralelne mediáciou i arbitrážou, resp. ich vhodnou kombináciouť. Stačí, ak si zmluvné strany dohodli doložku s eskalačnou klauzulou (doložku tvorí dohoda o riešení sporu mediáciou a samotná rozhodcovská doložka). Eskalácia (stupňovanie) sporu sa v takom prípade zavŕší arbitrážou, pokiaľ mediácia zlyhala.

Read more