FACILITAČNÉ CENTRUM

ADReS Platform podporuje všetky prostriedky, ktorými možno urovnať konflikt a predísť tak súdnemu riešeniu sporu. ADReS Platform preto vedie facilitačné centrum, ktoré však nie je mediačným centrom. Prostredníctvom Facilitačného centra ADReS Platform možno sprostredkovať mediátora alebo zabezpečiť facilitáciu (pokus o zmier za prítomnosti prostredníka - facilitátora), pokiaľ sa spor nehodí na klasickú mediáciu poskytovanú podľa zákona o mediácii.

Read more