HISTÓRIA STÁLEHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU CIPAC

Stály rozhodcovský súd CIPAC vznikol v roku 2008 pre potreby kreatívneho priemyslu ako platforma pre alternatívne riešenie všeobecných obchodných sporov a špecificky tiež sporov z práv duševného vlastníctva.

Zriadenie tohto stáleho rozhodcovského súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 17. februára 2009 (OV č. 32A, s. 126 – 135) a 29. decembra 2010 bola zverejnená zmena údajov (OV č. 249C, s. 5 – 7).

Pod vplyvom zmeny legislatívneho prostredia došlo v roku 2015 aj k štrukturálnej zmene v rámci CIPAC. Zriaďovateľom Stáleho rozhodcovského súdu CIPAC sa od 31. marca 2015 stalo Alternative Dispute Resolution & Self-Regulation Platform (ADReS Platform), IČO: 45746036, so sídlom Grösslingová 63, 811 09 Bratislava, Slovenská republika.

Stály rozhodcovský súd CIPAC, zriadený združením ADReS Platform, je v súlade s § 54b ods. 3 zákona o rozhodcovskom konaní nástupcom stáleho rozhodcovského súdu dovtedy zriadeného pod rovnakým názvom pri spoločnosti PubRes, s. r. o.