Rozhodcovské konanie pred CIPAC

Na elektronickej výveske nájdete organizačné oznamy kancelárie CIPAC týkajúce sa konkrétnych rozhodcovských konaní a ďalšie dôležité oznámenia o činnosti CIPAC: